Přesun domácností k čisté energii
bezDodavatele umožní domácnostem nakupovat zelenou elektřinu od českých výrobců i zelený plyn s kompenzací emisí CO2. To vše za velkoobchodní ceny.
Naše cíle
Nechceme podporovat znečišťování ovzduší, když už i u nás existuje dostupná alternativa v podobě obnovitelných zdrojů (OZE). České výrobce zelené elektřiny chceme naopak podpořit a propojit je přímo se spotřebiteli. Přitom se chceme obejít bez složité byrokracie a nepřehledných ceníků, kterým běžný smrtelník nemá šanci porozumět. Proto jsme postavili službu, která obejde tradiční dodavatele a umožní domácnostem nakupovat zelenou elektřinu výhradně od českých výrobců za aktuální tržní cenu, a navíc za tržní cenu nakupovat i zelený plyn s kompenzací emisí CO2.
Prostě chceme jen jednodušší, levnější a 100% zelenou energii pro všechny a podpořit přechod českých domácností k čistší energetice.
České emise CO2
Za více než 40 % emisí v Česku může energetika. 96 % z nich tvoří výroba elektřiny z fosilních zdrojů.
V produkci CO2 na hlavu jsme celkově čtvrtý největší znečišťovatel v Evropě, celosvětově pak sedmadvacátý.
V Evropě jsme třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie.
Zdroje dat: Zpráva o životním prostředí ČR, EDGAR, Faktaoklimatu.cz
Proč
Většina elektřiny se v Čechách vyrábí v uhelných a jaderných elektrárnách a jen minimální množství pochází z obnovitelných zdrojů. Emise CO2 českých tepláren a elektráren ale tvoří 40 % všech českých emisí. To je 3x víc než celá doprava a 2x víc než všechny ostatní továrny v Česku. Zatímco evropské země se vydávají cestou obnovitelných zdrojů, Česká republika stále zůstává u masivního pálení uhlí.

V České republice je vyrobeno jen 7 % veškeré energie pomocí obnovitelných zdrojů, v Německu už tyto zdroje předčily klasické fosilní zdroje a představují 40 % veškeré vyrobené energie.
Elektřina
Našim zákazníkům neumíme zaručit, že jim do zásuvky přijde pouze zelená elektřina. Veškerá vyrobená elektřina, ať už z uhlí, jádra nebo fotovoltaické elektrárny, totiž putuje do společné sítě, ze které čerpají všichni odběratelé. Čerpat tak elektřinu pouze z konkrétního zdroje je, jako bychom chtěli z jezera plného vody nabrat vodu pouze z jednoho přítoku.

Pokud bychom chtěli mít jistotu, že odebíráme elektřinu ze sousední fotovoltaické elektrárny, museli bychom k ní natáhnout kabely. Natahovat nové kabely mezi výrobci elektřiny a domácnostmi po celé republice ale možné není. Můžeme ale zajistit, že platba našich zákazníků doputuje pouze k výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů. Neumíme tedy zařídit, že do zásuvky nepřijde elektřina z uhlí nebo jádra. Umíme si ale vybrat, komu za ni budeme platit a virtuálně tak domácnosti s výrobci zelené elektřiny propojit. Proto náš název bezDodavatele – obcházíme tradiční dodavatele a za tržní ceny propojujeme domácnosti přímo s českými výrobci zelené elektřiny. Jsme unikátní platformou, která jednoduše zprostředkuje platby mezi oběma stranami a podpoří tím lokální výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Obcházíme tradiční dodavatele a za tržní ceny propojujeme domácnosti přímo s českými výrobci zelené elektřiny.
Plyn
Našim zákazníkům nabízíme také zemní plyn, který sice není obnovitelným zdrojem, ale pro životní prostředí je pořád mnohem lepší alternativou než tuhá paliva, která zatěžují životní prostředí. Ve srovnání s uhlím nevznikají při spalování plynu žádné emise síry nebo polétavý prach, který je v našem ovzduší problémem. Přesto spalováním plynu vznikají nežádoucí emise CO2.
Abychom tento dopad na naše ovzduší minimalizovali, kompenzujeme tyto emise podporou projektů, které naopak přispívají ke snížení CO2 v ovzduší. Typicky se jedná například o výsadbu stromů nebo tvorbu nových zelených ploch. Investovat budeme do tzv. ofsetových projektů, do budoucna ale plánujeme i vlastní projekty.
Kolik CO2 zákazník ročně ušetří přechodem k bezDodavatele?
Vyúčtování našich služeb probíhá vždy jednou za rok. Na elektronické faktuře najdou naši zákazníci vedle množství spotřebované energie a celkové ceny také informaci o tom, kolik emisí CO2 díky bezDodavatele ušetřili. Pro lepší představu tyto hodnoty přepočítáváme na množství stromů, které k eliminaci takového množství CO2 v ovzduší potřebujeme. Například rodina žijící v rodinném domě, která pro vytápění využívá tepelné čerpadlo, ročně spotřebuje na 12 MWh elektřiny. Výroba takového množství elektřiny vyjde ročně na více než 6 tun CO2. Pro eliminaci takového množství bychom museli zasadit 280 plně vzrostlých stromů. A to už je na jednu rodinu pořádné číslo. Obdobné informace najdou zákazníci také ve svém ročním vyúčtování za plyn.
Čím víc domácností se k nám přidá, tím větší bude poptávka po lokálních obnovitelných zdrojích a tím větší tlak na jejich rozvoj vytvoříme. Věříme, že si pak i velcí výrobci uvědomí, že budoucnost není ve fosilních palivech a své investice nasměrují směrem
k udržitelné energetice. Mezitím alespoň podpořme růst dalších malých lokálních výrobců energie z OZE, a tím i podíl OZE v českém energetickém mixu.
Spotřeba běžné rodiny
Spotřeba běžné rodiny, která využívá elektřinu k ohřevu vody
Spotřeba rodiny v rodinném domě s vytápěním tepelným čerpadlem
Roční spotřeba: 2,5 MWh
Roční spotřeba: 5 MWh
Roční spotřeba: 12 MWh
Přechodem k bezDodavatele zákazníci ušetří
1 282 kg CO2
2 564 kg CO2
6 156 kg CO2
To je, jako byste zasadili
58 plně vzrostlých stromů
To je, jako byste zasadili
117 plně vzrostlých stromů
To je, jako byste zasadili
280 plně vzrostlých stromů
Kolik stojí naše energie a služby?
Cena elektřiny se stanovuje hodinově podle ceny, za kterou se obchodovala na velkoobchodních trhu. Podobně to funguje i u plynu, jehož cena se stanovuje denně. Cena proto přesně kopíruje aktuální cenu energie na trhu. Výhodnost velkoobchodních cen energie jsme si ověřili na jejím historickém vývoji.
Za zprostředkování nákupu elektřiny výhradně z lokálních obnovitelných zdrojů a zeleného plynu za tržní ceny domácnosti měsíčně zaplatí poplatek srovnatelný se streamovacími službami, jako je Netflix nebo Spotify. Za veškeré služby si bezDodavatele účtuje 6 korun bez DPH na den.
Vývoj tržních cen mají zákazníci vždy po ruce. V jejich online účtu je jim k dispozici interaktivní graf. Ten přehledně zobrazuje jak aktuální ceny elektřiny a plynu, tak i jejich historický vývoj.
Online přístup
Stejně přehledné a srozumitelné jako naše ceníky jsou i naše obchodní podmínky. Zákazníci k nám mohou přejít zcela jednoduše. Stačí vyplnit potřebné údaje o sobě a odběrném místě, případně nahrát fotku posledního vyúčtování, ze kterého vyčteme potřebné informace a přesun k bezDodavatele zařídíme. A protože je naším cílem šetrnost k přírodě, podepisují zákazníci pouze elektronickou smlouvu. Veškerá komunikace s námi probíhá zcela online, bez jediného papíru. Svou spotřebu pak mohou zákazníci kontrolovat po přihlášení do svého online účtu.
Vyúčtování našich služeb probíhá obdobně jako u běžných dodavatelů. I zde si však vystačíme s e-mailem a zákaznickým online účtem. Pro všechny dotazy mohou zákazníci i veřejnost využít naší zelené telefonní linky.
Pro média
Zde si můžete stáhnout aktuální tiskové zprávy nebo naše logo.
LOGA
GRAFIKA A VIZUÁLY
TISKOVÉ ZPRÁVY
O bezDodavatele
Jsme energetický start-up, který si klade za cíl obejít tradiční model dodavatelů energií a umožnit domácnostem nakupovat silovou elektřinu z obnovitelných zdrojů přímo od českých výrobců a zemní plyn bez zátěže emisí CO2. Neumíme sice natáhnout nové dráty a zajistit tak, že do zásuvek našich odběratelů půjde elektřina pouze od našich výrobců. Umíme je ale propojit finančně a natáhnout tak dráty alespoň „virtuálně“. Vše transparentně, srozumitelně a za aktuální tržní cenu.
© 2020 bezDodavatele, a. s.
4. 8. 2020 – Bez obnovitelných zdrojů tu po nás nic nezůstane, říká majitel vodní elektrárny
3. 6. 2020 – Český energetický start-up bezDodavatele nabídne domácnostem 100% zelenou elektřinu od českých výrobců a zelený plyn bez emisí CO2
30. 6. 2020 – S rozšiřováním obnovitelných zdrojů klesá cena na výrobu zelené elektřiny, přesto ji běžní dodavatelé nabízejí dráž